Case - Förbättrad mobil miljö på Birthday.se

Inlägg av

Mobilannonsen var placerad överst på sidan. Ovan logotyp och sökbox. Då sidans slimmade redaktionella innehåll laddade så snabbt i förhållande till annonsen medförde detta att besökarna på mobilsidan klickade fel i hög utsträckning när annonsanropet skedde och sköt ned sökboxen.

Clickrates på 4 till 6% uppmättes och det tyder på att allt för många "fat fingers" kom i spel.

Effekten blev att flera byråer och Trading desk´s blockerade Birthday.se i sina DSP:er. Sker detta är det nära på omöjligt att få reda på som enskild publicist om du inte har dagligt fotavtryck ute hos köparna och kontakter som både kan upplysa dig om detta och sedan även häva nämnda block när din miljö är städad.

Screenshot Birthday.se mobil februari 2018

Screenshot Birthday.se mobil mars 2018

Lösningen var enkel när felet påkallats och identifierats. Mobil 1 flyttades ner under sökbox på startsidan och under första informationsblocket på personkort.

Sidan har nu en mer med verkligheten överensstämmande effekt i click rate utan att gett avkall på viewability och time spent. Byråerna låste upp spärrarna dag ett och Birthday.se kan nu se fram emot högre intäkter och Leeads har fått en bättre annonsmiljö.Inscreenvärden och CTR februari 2018

Inscreenvärden och CTR februari 2018

Mobil 1: 84% samt 6 sekunder time spent. 4,25% snitt CTR

Inscreenvärden och CTR mars 2018

Mobil 1: 85% samt 7 sekunder time spent. 0,51% snitt CTR

Leeads Commercial Partner - Vi förbättrar Sveriges annonsmiljö, en placering i taget.