Case - Hur vi gjorde Ratsit.se till en strukturerad annonsmiljö

Inlägg av

Ratsit.se har sedan starten 2006 haft en hög trafik och många besökare. Databasen besöks årligen av ca 5,5 miljoner unika och strax över 600 000 unika per vecka. Trafikstatt: https://ocast.com/sv-se/brands/ratsit-ab-892/stats/www-ratsit-se-1188

2015 började viewabillity bli viktigare för annonsörerna och Ratsits kommersiella setup blev daterad och presterade sämre och sämre kundnytta och därmed även lägre och lägre intäkter. När intäkterna visat en nedåtgående kurva över 1,5 år kontaktade Ratsit Leeads Commercial Partner och inledde ett samarbete om att hitta rätt.

Screenshot Ratsit.se 2015/2016 - före omgörning

Sidan hade enbart en 728x90 i toppen som redan då var ett daterat format och förlitade sig på en högerspalt av upp till 6 stycken 300x250 annonser samt en ytterligare 728x90 strax innan sidfot. Leeads kunde ganska snabbt konstatera att annonsen i sidfot anropades först, sedan högerspalten och sist toppannonsen. Detta medförde att laddtiderna på topannonsen blev undermånliga och användarupplevelsen hackig. Samma annonser staplade ovan på varandra var inte heller uppskattat av annonsörerna.

Effekten blev att byrå efter byrå och Trading desk efter Trading desk blockerade Ratsit.se i sina DSP:er. Sker detta är det nära på omöjligt att få reda på som enskild publicist om du inte har dagligt fotavtryck ute hos köparna och kontakter som både kan upplysa dig om detta och sedan även häva nämnda block när din miljö är städad.

Screenshot desktop 2018

Screenshot mobil 2018

Efter omgörningen levererar nu Ratsit.se en annonsmiljö i toppklass. Inga 980x240 eller 320x320 inscreen vid samma tillfälle. Alla annonser läses in med lazy load 120 pixlar innan de kommer i spel. Panorama 1 desktop är även låst 1,5 sekunder vid scroll för att säkra kundnytta men inte ge avkall på användarupplevelsen. Sidan har nu både en bättre användarupplevelse och levererar en mycket högre kundnytta. Intäkterna från displayreklam har mångdubblats då spärrarna från byråer och trading desks är hävda.

Inscreenvärden februari 2017

Panorama 1 desktop: 70% samt 17 sekunder time spent

Panorama 2 desktop: 27% samt 3 sekunder time spent

Mobll 1: 39% samt 2 sekunder time spent

Mobil 2: 38% samt 1 sekunder time spent

Inscreenvärden februari 2018

Panorama 1 desktop: 81% samt 11 sekunder time spent

Panorama 2 desktop: 59% samt 9 sekunder time spent

Mobll 1: 60% samt 4 sekunder time spent

Mobil 2: 55% samt 3 sekunder time spent

Leeads Commercial Partner - Vi förbättrar Sveriges annonsmiljö, en placering i taget.