Case - Förbättrad mobil miljö på E55.se

Inlägg av

Vill du som publicist optimera dina möjligheter till intäkter så är det som i de flesta fallen inom affärslivet att göra jobbet rätt från grunden. Brukligt så fokuserar redaktionen på det redaktionella och stärka produkten där och säljavdelningen fokuserar på sälj och försöker hålla så hög frekvens som möjligt i kundkontakterna. Leeads är en kommersiell partner i dess bästa form och lägger mycket tid på att hitta nycklarna mellan att säljavdelningen behöver bästa möjliga förutsättningar i form av att den redaktionella produkten levererar kundnytta och att redaktionen hörsammar och agerar på detta.

Nyckeln är affärsutveckling av den digitala plattformen. De flesta redaktioner och publicister är duktiga på just det redaktionella. Webbyrån de anlitat för att bygga en site är duktiga på att bygga site men har sällan någon som helst kunskap om hur en site behöver vara byggd, strukturerad och optimerad för att även vara en stark kommersiell plattform. Det är Leeads Commercial Partner experter på.

I detta case har vi tagit en riktigt stark redaktionell produkt och förbättrat både intäktsmöjligheterna för vår uppdragsgivare och vår kundnytta för annonsörerna.

Uppdrag:

Förbättra intäkter och kundnytta i E55.se och News55.se mobila miljöer

Före:

News55.se och E55.se hade strukturerat sina mobila flöden som merparten av Sveriges publicister. En 320x320 strax under sidhuvud och ovan artikelbild samt en 320x320 under artikel under artikelns slut. Den sistnämnda ofta under fler artikeltips eller widget för delning i social medier. Denna setup skapar inte speciell bra värden eller kundnytta på Mobil 1 ovan artikel då den snabbt scrollas bort då besökaren vill göra det besökaren är där för att göra, läsa artikeln. Mobil 2 kommer sällan i spel då många slutar läsa när artikeln är slut eller klickar på någon av de artiklarna som de tipsas om i widgeten för fler artikeltips. Just som som den är tänkt att fungera.

Detta medförde att publicisten fick ut ca 1,5 "okej" annonsvisningar på varje sidvisning och kundnyttan samt inscreenvärden var låg.

Efter:

Leeads fick gehör hos publicisten för våra kunskaper och följande förändringar gjordes. Mobil 1 flyttades ner mellan ingress och brödtext för att på så vis skapa en bättre läsarupplevelse och bättre inscreenvärden. Det första läsaren möts av är inte en annons som de scrollar bort och när annonsen väl kommer i spel är den inbäddad av tex ovan och under vilket betyder att den får längre time spent inscreen.

Vi fick även gehör för att man kan repetera mobil 2 annonsen efter xx stycken vid scroll så länge som det inte visas 2 annonser i samma scroll samt att man kan förlänga artiklar med fler biler. Behagligt för läsaren och gynnsamt för annonserna som även här bäddas in av text strax ovan och strax under vilket ger den en relevant placering.

På detta vis får nu News55.se och E55.se ut mellan 3 till 5 annonser per artikel och har ökat sina intäktsmöjligheter med mer än det dubbla utan att behöva ha jagat en enda till besökare eller fler sidvisningar. Exempelsida: http://www.e55.se/artiklar/seniorerna-bar-upp-bade-konsten-och-turismen/ (besök denna i mobilt läge eller simulera mobilt läge genom att högerklicka och välj inspektera)

På samma gång har vi förbättrat inscreenvärdena för våra annonsörer genom mer relevant placerade annonser som får längre time spent vilket ger dem större kundnytta och en större vilja att betala ett högre pris för en förbättrad miljö och ett förbättrat utfall.

E55.se inscreenvärden (November 2017) före omstrukturering:

Mobil 1: 74% samt 3 sekunder time spent

Mobil 2: 38% samt 3 sekunder time spent

E55.se inscreenvärden (Mars 2018) efter omstrukturering:

Mobil 1: 81% samt 4 sekunder time spent

Mobil 2: 82,5% samt 7 sekunder time spent

Leeads Commercial Partner - Vi förbättrar Sveriges annonsmiljö, en placering i taget.