Leeads inför publiciststopp

Inlägg av

Leeads Commercial Partner företräder idag strax över 80 samarbetspartners och runt 220 olika sajter med digitala intäkter. Traditionell Display, Programmatisk Display och True Native. 2018 hade vi en tillväxt på nära 35 % och en god tillströmning av både annonsörer och publicister. För att göra bästa möjliga arbete för befintliga partners så kommer vi under en period ha stopp på intag av nya publicister.

Pågående diskussioner där förhandling redan är inledd kommer självklart slutföras på bästa sätt. I övrigt är fullt fokus på att hjälpa våra partners med digitala insikter och intäkter!

Senast vi hade publiciststopp var vintern 2016/2017, då tog det ett år innan vi kunde häva spärren.

Ovan i all välmening och respektfullt.

/ Oskar Sardi

CEO - Leeads Commercial Partner