Ökad satsning på kampanjeffekt!

Inlägg av

Som Sveriges största publicisthus inom digital annonsering ligger ett ansvar i att skapa förutsättningar för kampanjeffekt. Nu tar vi steget fullt ut att bevisa effekten av digital annonsering på varumärkesnivå genom ett stort samarbete med Brand Metrics. Med Brand Metrics kommer Leeads att erbjuda brand lift-mätningar på alla typer av kampanjer, även programmatiskt, över stora delar av de 200 svenska sajter som Leeads jobbar med.

Exempel på Brand Metrics

"Vi har letat efter ett system som låter oss mäta och följa de verkliga effekterna av digital reklam, det vill säga vilken effekt en annonsinvestering har på varumärkesnivå. Brand Metrics plattform möjliggör mätning av detta i stor skala, ekonomiskt rimligt och på ett automatiserat sätt", säger Matthias Sånemyr, Country Manager på Leeads och fortsätter "Vi kommer nu bli en ännu bättre partner till våra kunder genom att på ett rådgivande sätt komma ut och prata om kommunikation och dess effekter på en helt ny nivå. Samtidigt stärker det våra publicister då det här är ett sätt att lyfta upp och visa på värdet av trovärdiga kanaler och redaktionell kontext.”

"Vi ser ett stort skifte på marknaden just nu", säger Mikael Larsson, Brand Metrics Sweden AB. "Å ena sidan ser vi att kontroll, relevans, viewability och brand safety prioriteras av annonsörer. De söker en kvalitativ kontext som stöder och bygger deras varumärke. Å andra sidan ser vi premiumpublicister som kan erbjuda just det, men som har haft svårt att kostnadseffektivt föra detta i bevis”

Brand Metrics fokuserar på det verkliga värdet en publicist levererar till sina annonsörer. ”Att visa upp en annons är ju egentligen bara ett medel för att nå ett mål. Och tyvärr är antalet klick oftast en dålig proxy på hur väl man lyckats nå det målet”, säger Mikael Larsson, ”Det behövs bättre effektmått. Det är förstås rimligt att redovisa antalet annonsvisningar som exponerats på människors skärmar, men att man visat upp en annons betyder ju inte att det haft någon effekt. Det är det som är vår mission, att påvisa huruvida kampanjen har förflyttat kännedom, preferens och intention att köpa annonsörens produkt.”

Är du som publicist nyfiken på hur detta fungerar, hör av dig till oss!