Privacy & Cookie Policy Leeads AB

Inlägg av

Personuppgiftspolicy för Leeads AB

General Data Protection Regulation Policy för externa besökare och samarbetspartners

1. Allmänt

Denna policy beskriver hur Leeads behandlar personuppgifter. För oss är det viktigt att vara så transparenta som möjligt gällande hur vi behandlar dina uppgifter och vi vidtar alla åtgärder vi kan för att skydda dem.

2. Personuppgiftsansvarig

Leeads

Smålandsgatan 16 

111 46 Stockholm 

Telefon:08-533 300 00

E-post: gdpr@leeads.com

Webbplats: https://www.leeads.com

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Leeads behandlar dina personuppgifter

  • när ditt företag ingår ett samarbetsavtal med Leeads
  • när ditt företag blir kund hos Leeads
  • när du besöker våra webbplatser (läs mer under avsnittet Cookie-policy)
  • när du söker kontakt med oss via mejl eller kontaktformulär
  • när du ansöker om anställning
  • när du besöker våra event

När du besöker Leeads.com eller någon av våra andra webbplatser samlas viss information in via cookies. Under avsnittet Cookie-policy kan du läsa mer.

Av säkerhetsskäl har vi övervakningskameror på vårt kontor som är påslagna utanför kontorstid.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

På Leeads hanterar vi personuppgifter och det som kan anses som personliga datapunkter enligt information nedan:

Personnummer Enbart om du ansöker om anställning

Förnamn

Efternamn

Postadress Enbart till det företag du arbetar på

Titel/befattning

Telefonnr Enbart till det företag du arbetar på

Mejladress

Köphistorik (om du är kund hos oss)

Möteshistorik

Ansvarsområden

Bilder Kan tas när du besöker oss eller är på ett av våra event.

IP-nummer När du besöker våra webbplatser (läs mer under avsnittet om cookies)

Geopositionering När du besöker våra webbplatser (läs mer under avsnittet om cookies)

Vi använder uppgifterna dels för att för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot det företag du representerar och dels, efter en intresseavvägning, för att kunna erbjuda dig och ditt företag Leeads fler tjänster och produkter via e-post, telefon och direktutskick. Om du söker jobb hos oss hanterar vi dina uppgifter så länge som ansökningsprocessen pågår, samt därefter enligt överenskommelse. Personuppgifter hanteras även i de fall det föreskrivs enligt bokföringslagen och andra lagar.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna och därmed givit oss samtycke till att hantera för det angivna ändamålet.

Leeads har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter.

4. Cookie-policy

När du besöker Leeads.com eller någon av våra andra webbplatser samlas viss information in med hjälp av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare. En cookie kan t ex innehålla text, nummer eller ett datum. Det är inte ett program och det kan inte innehålla virus.

Vi använder cookies huvudsakligen för att du ska kunna slutföra det köp eller den tjänst som informationen samlades in i samband med. Informationen används också för att få mer kunskap om användare av webbplatsen.

Nedan följer en lista med cookies på Leeads.com:

Önskar du ändra på dessa inställningar så kan du ställa in dina val här:

En kakas livslängd kan variera beroende på de enskilda leverantörerna. Vissa cookies försvinner så fort du stänger webbläsarfönstret, andra kan existera i flera år. Här kan du läsa mer om cookies, och hur du rensar dem: http://www.youronlinechoices.com/se/

5. Vem delar vi dina personuppgifter med? Personligt identifierbar information kan delas med underleverantörer i drift syfte men vi säljer aldrig personuppgifter. Alla Leeads underleverantörer samt våra egna system följer GDPR-förordningens föreskrifter.

6. Personuppgiftsbehandling i och utanför EES:

Vissa av våra underleverantörer är belägna utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och kommer därmed att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring har vi som krav att leverantören finns med på amerikanska handelsministeriets Privacy Shield-lista vilket betyder att de anses uppfylla adekvat skyddsnivå.

7. Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi kommer enbart spara dina personuppgifter så länge som vi har en pågående kundrelation samt 12 månader efter avslutad relation. Vi sparar även uppgifterna så länge som bokföringslagen eller andra lagar kräver det samt om vi har kommit överens om en längre hantering än 12 månader.

8. Dina rättigheter:

Du har rätten att få ut ett registerutdrag med de personuppgifter du lämnat till oss och få dessa skickade till annan part. Anser du att uppgifterna vi har kring dig är missvisande, felaktiga eller behöver raderas kontakta oss via uppgifterna nedan. Vi kommer att utan dröjsmål åtgärda bristerna.

9. Invändning mot direkt marknadsföring

Om du inte längre vill ha erbjudanden från Leeads kan du begära att vi upphör med användandet av dina personuppgifter för dessa ändamål. Kontakta oss via uppgifterna nedan. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna hantera ditt önskemål

10. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke. Kontakta oss via uppgifterna nedan. Du kan bli ombedd att identifiera dig för att vi ska kunna hantera ditt önskemål.

11. Här kan du klaga:

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga hos:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

Tele: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

12. Säkerhetsrutiner

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Alla leverantörer samt våra egna system följer GDPR-förordningens föreskrifter gällande säkerhet.

Vi kan dock inte garantera en hundraprocentig säkerhet för dataöverföringar via internet. Det innebär att det kan finnas risk för att obehöriga personer får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Därmed avslöjar du din personliga information efter eget gottfinnande.

13. Vid incidenter

Vi incidenter som kan hota skyddandet av dina personuppgifter så vidtas lämpliga åtgärder såsom att informera dig och lämpliga myndigheter om det inträffade.

14. Förändringar i vår policy

Den snabba utvecklingen av internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna sekretesspolicy. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

15. Kontaktpersoner och ansvariga för personuppgifter på Leeads AB är:

Verkställande Direktör - Oskar Sardi

Ekonomiansvarig - Tove Söderström och Charlotte Kihl

Nås via gdpr@leeads.com alt tel 08-533 300 00