Rejält ökade digitala intäkter!

Inlägg av

Vi hör och läser på de flesta håll att digitala intäkter sjunker. Många medier omsätter mindre än tidigare år och får svårare och svårare att få sin digitala affär att gå hop.

Citat från Resume.se 9-oktober 2018

"– De samlade digitala medieinvesteringarna minskade med 5,5 procent under september - främst online display men även online video och sök backade, vilket var oväntat. Den enda digitala kategorin som ökade i september var sociala medier och i en månad innehållande ett riksdagsval är den breda nedgången för digitalt mycket förvånande. Dagspress storstad och dagspress kväll är de enda mediekategorierna som verkar ha gynnats av valet, trots att de båda backade, men - betydligt mindre än under tidigare månader, säger Jochum Forsell, vice vd IUM."

Leeads kommer snart att summera ihop vårt 2018 men vi vet redan hur det i stora drag kommer att sluta

Leeads ökar sina digitala intäkter 2018 med 25%. Vi är sjukt glada och stolta över detta men ÄN mer glädjande är att få sådan här feedback som vi fick idag av en av våra uppdragsgivare bland lokalpressen:

" Vi har sedan mars månad låst in mycket premiuminnehåll bakom betalvägg vilket resulterat i 20% lägre trafik. Trots det gör Leeads 46% högre omsättning jämfört med förra året"

Det kära läsare kan vi lova inte är den enda uppdragsgivaren som ser ökade intäkter. Den breda paletten av våra publicister ser markant högre injäning i år. Är då allt vår förtjänst?

- Nej självklart inte. Det är vi tillammans med våra publicister som lyckats öka deras intäkter. Detta genom att vara lyhörda och förändringsbenägna. Om marknaden säger att de behöver högre inscreenvärden för att kunna motivera sina investeringar och kundnytta så ser vi vill att skapa det. Om marknaden säger att de behöver bättre placeringar på native och bättre kvallité på native så ser vi till att skapa det. Det är verkligen i stora penseldrag inte svårare än att lyssna på sina kunder och göra dem nöjda.

Gällande Native så har det exploderat för Leeads och många av våra publicister. Vi har gjort läxan rätt. Vi har skapat den bästa av prismodeller. En modell som är bra för kunden OCH för mediet. Vi har skapat de bästa placeringarna och vi har sett till att teamet som procucerar och kvalitetssäkrar är Top Of The Line ihop med We Are Stories.

Analyser säger oss att antingen har marknaden svängt eller så har Leeads förmått marknaden att svänga. Under hela Q1 och Q2 2018 så köpte 80% av nativekunderna native på specifik site. Under Q3 hade den siffran sjunkit till 70%. Det betyder att 30% nu köper mer räckviddsnative som publiceras på flera siter än en vid puliceringstillfället jämfört med 20% tidigare. Det är en rejäl marknadsförflyttning vi är med och skapar. Den ger fördelara för kund och den ger fördelar för publicist.

Samtidigt så ser vi det sista av kvitton på att vi gör rätt tillsamans i alla led. Exempelvis har vi en kund som är Generalagent för ett av landets största bilvarumärken som får 53% i brandlift efter sina nativekampanjer med oss och hos våra publicister.

Preferensen på varumärket har samtidigt flyttats från 10% till 22% före och efter kampanj.

Så... 2018 gör vi och många av våra publicister annonsörerna och kunderna nöjda i många olika delar av deras behov för kampanjer. Det är viljan och orken att lyssna på våra kunder som gör att vi lyckas skapa tillväxt för våra uppdragsgivare. Kan vi fortsätta på det temat även 2019 så kommer vi ha ett fint år tillsammans.

/The Leeads Team