True Nativestudie från Leeads Commercial Partner

Inlägg av

Vi älskar kundnytta och effekt mer än de flesta. Sedan snart 9 år så har nöjda kunder varit vår mission och det av ingen enklare anledning än att om vi försöker ta största ansvar för de reklamkampanjer vi säljer så kommer vi ha nöjdare kunder med högre effekt på sina medieköp vilket rimligen borde betyda att de kommer tillbaks oftare och med större budgetar. Och så är det ju förbaskat mycket roligare i kundmöte två att träffa en nöjd kund än en missnöjd!

När vi satte blåslampa på native som tillväxtområde visste vi redan från dag ett att True Native var den rätta vägen och att hålla oss borta från Content Display.

True Native = Redaktionell annonspuff med tillhörande redaktionell undersida publicerad på publicistens site i publicistens kontext och CMS.

Content Display = Redaktionell annonspuff som driver klick till annonsörens egen hemsida.

Styrkan i den kontext och i det varumärket som de flesta av landets publicister byggt upp genom många många år skojar man inte bort. Studie efter studie världen över visar på att exakt samma reklam har väsenskilld effekt beroende på vlken kontext den placeras i.

Vart tror vi Cisco bygger varumärke och effekt bäst?

Regeln om kontext gäller i högsta grad även för Nativeannonsering. Du behöver även agera steget längre och fundera över sajtens tonalitet, redaktionella uttryck och se till att dina texter är genomarbetade för att väcka intresse, mer än att bara distribuera ett reklambudskap i det skrivna ordet. Hur arbetar du med dragarbild (bilden är din framsida i tidningsstället som skall få den potentiella kunden att bli intresserad av att läsa just er artikel)? Hur arbetar du med rubriksättning? När är du för "reklamig"? Hur ofta skall du ha klickutlänkar och "call to action"?

ALLT sådant här seplar en avgörande roll och att då låta en intern contentperson eller översatt text från ert tyska/franska/amerikanska huvudkontor vara grunden för vad du publicerar i dina dyrt köpta nativeartiklar kanske inte är det bästa valet. I varje del i samhället ser vi att kvalité ofta lönar sig att betala för. Så även med skrivna texter.

Leeads Commercial Partner och We Are Stories (Content producent) bestämde oss för att ta reda på fakta och leta fram lite hårda siffror för att bevisa vår sak.

Tillsammans har vi undersökt och jämfört 70 olika True Nativeartiklar från 15 olika annonsörer och 2 avgörande KPI:er

1) vCTR - Vilket Click Rate har din annons i från puff som varit in screen? Avgörande för om du skall få många läsningar eller få läsningar.

2) Lästid - Hur länge stannar besökare i din artikel och hur lång tid intresserar de sig för vad ni har att säga?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Av annonsören/varumärket egenskrivna puffar, artiklar och texter

vCTR - 0,18 %

Lästid: 17 sekunder

Artiklar, puffar och texter som We Are Stories fått anpassa från annonsörens/varumärkets egenskrivna texter

vCTR - 0,74 %

Lästid: 55 sekunder

Artiklar, puffar och texter som We Are Stories fått skriva från grunden utifrån kundens önskemål om uppnått slutmål

vCTR - 1,38 %

Lästid: 1 min 11 s

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Siffrorna visar tydligt vad kund tjänar på att använda We Are Stories som primär byrå (eller för den delen annan part som har native som sin huvudsyssla) för sina nativekampanjer redan från idéstadiet.

Det är egentligen inte konstigt. We Are Stories har lång erfarenhet från journalistiskt arbete på kvälls- och dagspressredaktioner, både som skribenter och redaktörer. De vet vad som fungerar bäst på sajterna där nativematerialet syns. Journalisterna vet vilka ämnen och vinklar målgrupperna helst läser om. De vet vilka rubriker som lockar till läsning och de kan skriva på ett sätt som får läsaren att stanna längre i materialet. Resultatet blir en klart bättre helhetsprodukt och en mer prisvärd kampanj för kunderna.

Låt oss presentera ett par räkneexempel för en investering om 200 000kr med kampanjpris vCPM 85 (85 kr per 1 000 nativapuffar som är inscreeen)

Om du enligt exempel 1 ovan producerat eget material till din native artikel och hamnade på en snitt vCTR på 0,18 % så får du ut 4 235 läsningar till en styckkostnad om 47,22 kr per läsning.

Om du enligt exempel 2 ovan låtit anpassa egenproducerat material och uppnår en vCTR på 0,74 % så får du ut 17 412 läsningar för samma budget och en styckkostnad om 11,49 kr per läsning.

Om du enligt exempel 3 ovan låtit nativeproffs prducera materialet och uppnår en vCTR på 1,38 % så får du ut 32 471 läsningar för samma budget och en styckkostnad om 6,16 kr per läsning.

Med vår vCPM modell och rätt arbete med kontext samt rätt arbete med rubrik och dragarbild har vi lyckats nå som lägst en läskostnad om 2,30 kr per läsning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CPAM

Minst lika viktig är din CPAM - Cost Per Audience Minute (Kostnad per minut som läsaren umgås kring ditt varumärke)

CPAM Exempel 1 ovan: 166,80 kr

CPAM Exempel 2 ovan: 12,50 kr

CPAM Exempel 3 ovan: 5,20 kr

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Alla våra råd för er och för vår skull är: Våga lägg motiverade delar av budgeten på kvalitet i produktionen och inte bara budget på distribution.

Vi tackar Mattias Nordenberg och Sandra Karlsson för fint och grundligt arbete med framtagandet av studien.