Vem vill GDPR-säkra oss?

Inlägg av

Leeads söker någon som under våren vill ha uppdraget att göra oss GDPR redo. Vi söker inte en konsult som säger: tänk så här, glöm inte det här. Vi söker någon som defakto utför och exekverar. 

Extern konsult, företag som löser helheten osv. 

Vi behöver inte GDPR-säkra oss ur ett perspektiv att leverera media. Den pucken är vi på och löser själva ihop med branschen. Detta rör Leeads som företag och arbetsplats. 

CRM-system

Avtal

E-postdatabaser

Hantering av personalens personuppgifter

Strukturer

IT-säkerhet 

OSV…

Vi tar tacksamt emot offerter, tips eller råd om vem som bäst löser detta åt oss. 

Kontakta vår VD Oskar Sardi - oskar.sardi@leeads.com