Vi går 100% Header Bidding senast 15:de september 2019

Inlägg av

Leeads Commercial Partner har under 2018 och 2019 arbetar hårt med att transfererar våra 220 publicister in i Header Bidding och bort från den förlegade strukturen med vattenfall.

Ca 70% av inventoryt vi representerar är i skrivande stund över i Header Bidding och innan vi går på semester bör vi kunna ha nått 85%. Vår avsikt är att flytta över de sista kvarvarande publicisterna senast mitten september.

Vi sätter sedan 6 månader inte upp nya publicister med den gamla vattenfallsstrukturen och snart är vi 100% i HB med vårt erbjudande avseende traditionell displayannonsering.

Vi arbetar även på att få över impactformaten så som Helsida/WelcomeAD, Wallpaper och Vertical Video. Bör vara klart tidigt Q4. Vi arbetar även på att få över True Native i det programmatiska erbjudandet. Just Native ser vi dock inte i HeaderBidding i närtid då Native är så beroende av rätt kontext och inte enbart rätt person med rätt budskap.

När Header Bidding lanserades som teknologi var vi försiktigt skeptiska och intresserade. Vi utvärderade under 1 år och lyssnade med publicister i hela Norden, UK och Holland om de löften som Header Bidding gav infriades. Det gjorde de.

Rätt uppsatt så:

* Fler sålda visningar per postion

* Högre CPM på de flesta positioner

* Högre intäkt för publicisten på sista raden

* Bättre laddtider och användarupplevelse

* Bättre inscreenvärden för köparna

* Lättare för köparna att köpa större lager datastyrt

Glöm dock inte att man måste verkligen ha gjort läxan rätt för att löftena skall infrias. Det är inte enbart att kopla upp sig med Headertagg utan grovarbetet och det dagliga arbetet med försäljning och kundnytta måste fortsätta.

Vinnare och förlorare på introduktionen av Header Bidding kan du läsa om här:

Vinnare är Publicisterna och Köparna. Förlorarna är systemleverantörerna som blir mer konkurrensutsatta. Vi på Leeads Commercial Partner vet och förstår vikten av att även systemleverantörerna måste tjäna sina pengar. Det kostar försvarbara summor att hålla tekniken hundraprocentig och i trim. Det ÄR inga små uppdrag teknikleverantörerna av annonshantering tar på sig.